Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương P

22 tháng 9 2022 15:29

câu hỏi

Cho nửa đường tròn đường kính AB ,trên nửa mặt phẳng chứa đường tròn ta dựng tia tiếp tuyến Ax , từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn , kẻ CH vuông góc với AB tại H , BC cắt Ax tại D . Chứng minh MB đi qua trung điểm của CH


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

22 tháng 9 2022 15:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Phương&nbsp;P&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phương P    

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phương P

23 tháng 9 2022 05:16

Có hình vẽ ko ạ , tại em chưa vẽ đc hình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: d) 4(x−1)(x+5)−(x+2)(x+5)=3(x−1)(x+2)

1

Được xác nhận