Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ V

12 tháng 3 2023 15:05

câu hỏi

cho mik xin cách giải chi tiết vs ạ!

cho mik xin cách giải chi tiết vs ạ!

alt

4

1


Triệu H

01 tháng 7 2023 11:05

<p>Đây nhé!</p>

Đây nhé!

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận