Square root
VBT
Calculator
magnet

An T

21 tháng 6 2023 00:48

câu hỏi

Cho mik hỏi với

Cho mik hỏi với

 

alt

4

1


Linh T

23 tháng 6 2023 13:06

<p>A=√9+√16+2√2-√8</p><p>&nbsp; &nbsp;=3+4+2√2-2√2</p><p>&nbsp; &nbsp;=7+0</p><p>&nbsp; &nbsp;=7</p>

A=√9+√16+2√2-√8

   =3+4+2√2-2√2

   =7+0

   =7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với ạ

7

Lihat jawaban (2)

Bài 3 : Tìm x : a) (3,25−2/3x):((−7)/4)=−3 b) 7/4−3/4:x=7/16 c) 5/2−3/4x=4/5 d) 3/5x+(−1)/2=(−7)/10 e) 4/15:x+(−1)/3=5/9

8

Được xác nhận