Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên T

18 tháng 11 2021 05:56

câu hỏi

Cho một ví dụ về chuyển động và chỉ rõ vật được chọn làm mốc


7

2


P_Uyên P

23 tháng 11 2021 02:30

Vậy lúc giáo viên giảng bài cho bạn , bạn k ghi VD của giáo vào tập à . Mình nhớ bất kỳ giáo viên nào dạy bài đó đều cho VD mà

Bảo S

23 tháng 11 2021 07:49

ko ghi bài thì học kiểu gì !!!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khối lượng riêng là gì?

11

Lihat jawaban (1)