Square root
VBT
Calculator
magnet

Khải H

05 tháng 1 2023 07:41

câu hỏi

Cho một tập A={1;2;3;4;5;6} có bao nhiêu số tự nhiên mà các chữ số thuộc A thỏa mãn :a,có 3 chữ số khác nhau;b,có 3 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 540


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

05 tháng 1 2023 12:21

Được xác nhận

Chào em Khải H, Đây là một bài thuộc dạng bài Xác suất. Bài giải chi tiết: a) Gọi số cần tìm là abc Theo đề: a có 6 cách chọn; b có 5 cách chọn; c có 4 cách chọn -> Có 6.5.4 = 120 số thỏa mãn b) Gọi số cần tìm là abc Nếu a thuộc tập hợp (1;2;3;4) -> a có 4 cách; b có 5 cách, c có 4 cách -> Tổng có 4.5.4= 80 số Nếu a=5 -> a có 1 cách; b có 3 cách (1;2;3) và c có 4 cách -> Tổng có 1.3.4 =12 cách Vậy tổng cộng có 80 + 12 = 92 số thỏa mãn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận