Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng A

26 tháng 12 2019 11:18

câu hỏi

cho một số có hai chữ số.thêm một chữ số 1 vào bên trái số đó thì tổng của số mới và số đã cho là 168.tìm số đó


0

1


Hoàng T

27 tháng 12 2019 06:06

nhễ thế vậy số đó có 4 chữ số

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)