Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ H

17 tháng 11 2019 12:43

câu hỏi

cho một số có ba chữ số.Hàng trăm là số 4.Nếu bỏ con số này đi thì ta được một số có hai chữ số.Tổng của số có ba chữ số và số có hai chữ số sau khi bỏ chữ số 4 là 450.Tìm số có ba chữ số.


0

1


Ngoc N

21 tháng 11 2019 11:01

50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 1 m 2 cm chiều cao là 13 độ dài đáy Tính diện tích mảnh vườn đó

0

Lihat jawaban (1)