Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

09 tháng 11 2022 00:59

câu hỏi

Cho mặt phẳng toạ độ xoay tìm phương trình đường tròn ( C') là ảnh của đường tròn (C) :(x-1)² (y-2)²=4 qua phép tịnh tiến theo v =(2;-1)

Cho mặt phẳng toạ độ xoay tìm phương trình đường tròn ( C') là ảnh của đường tròn (C) :(x-1)² (y-2)²=4 qua phép tịnh tiến theo v =(2;-1)

 


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 07:58

Được xác nhận

Xin chào em Linh L, Bài giải chi tiết: Tâm đường tròn (C) là I(1,2) I'=Tv(I) => I'(3,1) R'=R=2 => (C'): (x-3)² + (x-1)² = 4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hiếu H

09 tháng 11 2022 09:00

<p>Đường tròn (C) có tâm I(-2;1), bán kính R=2.</p><p>Suy ra đường tròn (C1)(C1) có bán kính R’=R=2, tâm I’(x’;y’) là ảnh của I(-2;1) qua phép tịnh tiến theo vectơ →v=(2;1).v→=(2;1).</p><p>Áp dụng biểu thức tọa độ ta có: {x′=−2+2=0y′=1+1=2⇒I′(0;2){x′=−2+2=0y′=1+1=2⇒I′(0;2)</p><p>Vậy phương trình (C1)(C1) là: x2+(y−2)2=4</p><p>&nbsp;</p>

Đường tròn (C) có tâm I(-2;1), bán kính R=2.

Suy ra đường tròn (C1)(C1) có bán kính R’=R=2, tâm I’(x’;y’) là ảnh của I(-2;1) qua phép tịnh tiến theo vectơ →v=(2;1).v→=(2;1).

Áp dụng biểu thức tọa độ ta có: {x′=−2+2=0y′=1+1=2⇒I′(0;2){x′=−2+2=0y′=1+1=2⇒I′(0;2)

Vậy phương trình (C1)(C1) là: x2+(y−2)2=4

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)