Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi C

26 tháng 8 2021 06:03

câu hỏi

cho một phân số biết nếu ta chuyển 7 đơn vị từ mẫu số lên tử số thì phân số đó có giá trị bằng 1 tìm phân số đó biết trung bình cộng của tử số và mẫu số là 28


5

1


Nhi C

26 tháng 8 2021 06:05

giúp mik vs ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

14/16 có phải bằng 35/40 ko?

5

Lihat jawaban (1)