Square root
VBT
Calculator
magnet

阮氏江 阮

20 tháng 2 2020 23:21

câu hỏi

Cho một đoạn dây dẫn thẳng, đồng chất, tiết diện đều MN dài 25cm có khối lượng m=2g. Được treo cân bằng nằm ngang vào 2 điểm O1 ;O2 bằng 2 sợi dây mảnh nhẹ MO1=NO2 cách điện. Đặt hệ thống trên vào từ trường đều B (vuông góc với mặt phẳng, đi từ sau ra trước). Biết B=0,04T. Xác định cường độ I chạy trong đoạn dây MN thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: - Nếu cho dòng điện chạy từ M đến N thì lực căng của một sợi dây treo sẽ gấp 5 lần lực căng của nó khi cho dòng điện chạy theo chiều ngược lại. Lấy g=10m/s². - Sau đó giảm B từ 0,04T về 0 thì thấy có một giá trị khác của B thỏa mãn điều kiện thứ nhất.


1

1


Lê M

23 tháng 2 2020 14:58

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Trường hợp 1 khi dòng hướng từ M đến N ta có ĐL 2 Newton chiếu theo chiều dương hướng lên trên là 2T - P - F = 0 => 2T = mg + BIL => T = 0,01 + I.0,005 (1) Trường hợp 2 khi dòng từ N đến M ta có ĐL 2 Newton là 2T/5 - P + F =0 => 2T/5 - P +BIL => T = 0,05 - 0,025.I (2) từ (1) và (2) ta có T = 1/60 (N) I = 4/3 (A)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật đặt trước 1 thấu kính cho ảnh cùng chiều lớn hơn vật a, thấu kính đó là thấu kính gì? b, biết khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10cm thấu kính có tiêu cự 20cm, xác định vị trí của ảnh và số phóng đại của ảnh

2

Lihat jawaban (1)

các bước tìm hiểu sự phụ thuộc của lực cản của nước và diện tích mặt cản

4

Được xác nhận