Square root
VBT
Calculator
magnet

An K

17 tháng 7 2020 10:56

câu hỏi

cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl phản ứng xong thu được 3,36 lít khí(đktc) a) tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng b) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng


3

1


An K

18 tháng 7 2020 07:30

đổi 50ml=0,05 l a)nH2=m/M=3,36/22,4=0,15 mol Fe+2HCL->FeCl2+H2 0,05 0,3. 0,15 mol mFe=n× M=0,15×56=8,4 ( g) b)CM=n/M=0,3/0,05=0,6 (M)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Câu 17: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là

5

Được xác nhận