Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

03 tháng 11 2019 12:03

câu hỏi

cho một điểm Ở và 1 đường thẳng d. hỏi có mấy đừơng thẳng vuông góc với D


1

3


Nhiên D

04 tháng 11 2019 10:48

có 4 (80%)😋

Hà T

28 tháng 11 2019 11:47

1

Minh T

30 tháng 11 2019 14:38

có 4 góc vuông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận