Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

11 tháng 8 2020 07:17

câu hỏi

cho một điểm sáng A cách gương 4cm(gương nằm ngang) a/ vẽ ảnh a' của a b/ từ a vẽ hai tia sáng tới gương và hai tia phản xạ tương ứng c/ giữ nguyên tia tới thứ nhất muốn thu được tia phản xạ có phương nằm ngang chiều từ phải sang trái . vẽ vị trí đặt gương


21

2


Phongdaynetr P

16 tháng 10 2020 13:48

đùa

Phongdaynetr P

16 tháng 10 2020 13:49

đitj nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cọ xát một thanh thuỷ tinh vào lụa, rồi đưa lại gần một quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thuỷ tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện dương được không? Giải thích?

0

Lihat jawaban (1)