Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

23 tháng 1 2020 12:43

câu hỏi

Cho một hình tròn đường kính AB trên đường tròn người ta lấy điểm M kẻ MH vuông góc với ab sao cho MH = 3 cm Nối A phẩy m b ta được tam giác amb có diện tích bằng 12 cm vuông Tính diện tích hình tròn


0

1


Lương T

24 tháng 1 2020 01:48

Bài giải Đường kính hình tròn là : 12:3 =4 (cm) Bán kính hình tròn là : 4:2 = 2(Cm) Diện tích hình tròn là : 2 x 2 x 3.14 = 12.56( cm) vuông Đáp số :12.56 cm vuông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)