Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

15 tháng 8 2022 07:04

câu hỏi

Cho một góc xOy 30° tạo bởi tia Ox và Oy lần lượt lấy hai điểm A và B trên tia Ox và Oy sao cho AB=1 cm . Tính OB


1

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận