Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạc L

11 tháng 11 2022 15:59

câu hỏi

Cho một dd chứa 40g HCl tác dụng với dd có chứa 40g NaOH. Khối lượng muối thu được là

Cho một dd chứa 40g HCl tác dụng với dd có chứa 40g NaOH. Khối lượng muối thu được là

 

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 02:26

Được xác nhận

Chào em, nHCl=40/36,5=1,1 mol nNaOH= 1 mol NaOH +HCl -> NaCl +H2O --> nNaCl=nNaOH=1 mol => mNaCl= 1.58,5=58,5 gam Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 103: Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí metan và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6 gam. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 20%; 80%. B. 30%; 70%. C. 40% ; 60%. D. 60%; 40%.

3

Được xác nhận

Đốt cháy 14.04g hỗn hợp X gồm glucozo và saccarozo cần 0.48 mol O2 . đun nóng 14.04g X với dd H2SO4 loãng, kiềm hóa dd sau pư lấy các chất hữu cơ tác dụng với lượng dư dd AGNO3 trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. pư xra hoàn toàn. giá trị của m là?

1

Lihat jawaban (1)