Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

15 tháng 4 2023 16:49

câu hỏi

Cho mình xin lời giải với

Cho mình xin lời giải với

alt

4

1


Nguyen P

23 tháng 4 2023 16:03

<p>2=2</p><p>5=5</p><p>3=3</p><p>-&gt;BCNN(2,3,5)=30</p><p>Vậy sau 30 ngày nữa ba bạn sẽ gặp nhau ở hồ bơi</p>

2=2

5=5

3=3

->BCNN(2,3,5)=30

Vậy sau 30 ngày nữa ba bạn sẽ gặp nhau ở hồ bơi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×3×3×3=

5

Lihat jawaban (4)