Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

22 tháng 2 2023 02:45

câu hỏi

Cho mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 224 m. Nếu tăng chiều rộng 8 m và tăng chiều dài 3 m thì diện tích tăng thêm 680 m². Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật lúc đầu. * Trả lời sớm giúp em ạ

Cho mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 224 m. Nếu tăng chiều rộng 8 m và tăng chiều dài 3 m thì diện tích tăng thêm 680 m². Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật lúc đầu. 

* Trả lời sớm giúp em ạ

alt

2

1


Lê L

22 tháng 2 2023 07:26

<p>Giải&nbsp;</p><p>chu vi hình chữ nhật là&nbsp;</p><p>128+36=219</p>

Giải 

chu vi hình chữ nhật là 

128+36=219

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận