Square root
VBT
Calculator
magnet

Quốc D

21 tháng 11 2019 12:30

câu hỏi

Cho Mình hỏi ạ(toán Lớp 8) (x^3 +3xy -5x):2x


0

2


Nguyen L

22 tháng 11 2019 05:30

2xmu2 + 3/2 2xmu2y - 5/2xmu2

Ly B

27 tháng 11 2019 10:12

= 1/2x^2+1/2y-5/2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo, vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD. Hai đường thẳng để cắt nhau tại A

3

Lihat jawaban (1)