Square root
VBT
Calculator
magnet

Lindastudy L

21 tháng 10 2020 07:24

câu hỏi

Cho mình hỏi: Ở thời Tiền-Lê thì Lê Hoàn tạo bộ máy nhà nước gọi tầng lớp mà không gọi là giai cấp


4

1


Lindastudy L

21 tháng 10 2020 07:25

mau các bạn giúp mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Luật pháp thời Lê sơ có gì khác và giống thời Lý-Trần

0

Lihat jawaban (1)