Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ T

29 tháng 11 2021 02:47

câu hỏi

cho mình hỏi là làm nhiệm vụ đặt một câu hỏi cho roboguru thì mình làm thế nào vậy !


22

2


Phan T

29 tháng 11 2021 06:28

bạn bấm vào chỗ "nhập hoặc tải lên câu hỏi của bạn"bạn nhập hoặc chụp rồi chọn môn mà bạn hỏi là nó sẽ hiện câu trả lời của các thầy cô gọi là"câu trả lời của roboguru thôi

Sơn N

29 tháng 11 2021 04:48

ai biết-_-

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B(<90^(∘)). Kẻ AH vuông góc với BC,CK vuông góc với AB,M là giao điểm của AH và CK. a) Chứng minh AH=CK b) Chứng minh tam giác ACM cân. c) Trên tia CK lấy điểm D sao cho DK= Kc. Chứng minh =

2

Được xác nhận