Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy L

15 tháng 12 2019 03:31

câu hỏi

cho mình hỏi các bạn có biết nhiễm phóng xạ là gì không?307978747


1

2


Vy L

16 tháng 12 2019 15:26

Nhiễm phóng xạ là những những người bị trúng phóng xạ của bom nguyên tử

Khang T

22 tháng 12 2019 00:53

nhiễm phóng xạ là một loại bệnh (xuất hiện vào năm tới) gây từ bom nguyên tử. Như cô bé xa-xa-cô trong sách.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả quyển sách giáo khoa lớp 5 tập 2

1

Lihat jawaban (1)