Square root
VBT
Calculator
magnet

Karayami K

08 tháng 3 2020 07:15

câu hỏi

Cho mình hỏi bài để loại khí Clo có lẫn trong không khí có thể dùng chất nào a) nước b) dung dịch H2 SO4 c) dung dịch NaOH d) dung dịch NaCl


0

1


H. Thu

10 tháng 3 2020 10:58

Đáp án C nha c ơiiiii

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận