Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương Đ

03 tháng 11 2019 01:02

câu hỏi

cho mình hỏi bài 45 trang 149 toán hình


0

1


Anhminh H

10 tháng 11 2019 05:25

câu hỏi này ở lớp mấy ? Tìm hoài kh thấy😠

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận