Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

12 tháng 1 2020 14:01

câu hỏi

Cho m gam hỗn hợp Ba và Na vào nước thu được 500ml dung dịch X có pH=13. Thể tích dung dịch H2SO4 0.5M vừa đủ để trung hoà X là??


0

1


P. Liên

14 tháng 3 2020 08:21

pH=13 => pOH = 1 => [OH-] = 0,1 M n(OH-) = 0,1.0,5 = 0,05 mol Để trung hoà X thì cần 0,05 mol H+ Số mol H2SO4 = 0,025 (mol) V(H2SO4) = 0,025/0,5 = 0,05 (l)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong thầy cô giúp em với ạ

5

Được xác nhận