Square root
VBT
Calculator
magnet

Alan W

02 tháng 11 2019 03:25

câu hỏi

Cho m gam bột Cu tác dụng với HNO3 loãng thoát ra 2,24 lít khí NO


1

3


Nguyễn H

02 tháng 11 2019 14:49

mol no = 0,1 (mol) 3cu + 8hno3 =3 cu(no3)2 + 2no +4h2o

Nguyễn H

02 tháng 11 2019 14:51

gắn số mol r tính ra là OK khối lượng của cu = 0,15 * 64= 9.6g

Huỳnh N

06 tháng 11 2019 14:17

nNO= 22,4÷2,24=0,1 mol thế vào phương trình tính được số gam của Cu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hạt mang điện tích trong các dd nước vôi trong,muối là những hạt nào

27

Được xác nhận

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)