Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ N

10 tháng 10 2020 06:19

câu hỏi

cho mạch điện như hình vẽ Rb là một biến trở toàn phần là 10 ôm R1=3 ôm,R2=2 ôm các ampe kế lý tưởng U=10V tính điện trở toàn mạch khi K mở .tính số chỉ các ampe kế khi K mở


5

1


Tạ N

10 tháng 10 2020 06:19

giúp mik ms mik đg cần gấp

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)