Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

21 tháng 1 2022 07:10

câu hỏi

cho mạch điện như hình vẽ R1-R2-R3-1(ôm)R4-R5-1(ôm) R7=R8=4,R6=R9=3(ôm) Uae=5(v) tính Ra=iab=Ubc=Ucd=ir6=ir8 giúp em vs ạ em kiểm tra mà bài này em ko bt làm ạ giúp e vs ạ


5

1


Nguyễn Đ

27 tháng 1 2022 02:28

mạch điện như nào bạn ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận