Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Đ

27 tháng 11 2019 08:56

câu hỏi

cho mạch điện như hình vẽ đèn Đ có ghi 3V-3W điện trở R1=6ôm điện trở toàn phần Rb=18ôm nguồn điện có hiệu điện thế ổn định U=7,8V .đời chỉnh con chạy C sao cho phần biến trở Rac=12ôm hãy tính điện trở tương đương cưa đoạn mạch AB và cường độ dòng điện qua đèn và nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong thời gian 20 phút


0

1


Hgt T

29 tháng 11 2019 11:10

Điện trở tương đương là 12ôm CDDĐ là 0,25A Nhiệt lượng tỏa ra là 3600jun

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20kV=. V

5

Lihat jawaban (1)