Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh N

24 tháng 10 2019 13:20

câu hỏi

cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn các pin giống nhau, mỗi pin có suất địên động và điện trở trong lần lượt E = 3v , r=


0

1


Queen P

23 tháng 2 2020 04:37

bạn ơi không có hình vẽ nhé bạn bạn ra những câu hỏi về hình thì hơi khó hình dung và không thể biết cụ thể cấu tạo mạch điện ra sao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 500 kj có thì làm tăng nhiệt độ được bao nhiêu khi cung cấp cho 2kg đồng. biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 j/ kg.độ

2

Lihat jawaban (1)

cho hai thanh một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0°C Ê có chiều dài bằng nhau ở 100 độ c thì chiều dài chênh lệch 1 mm Tìm chiều dài hai cạnh ảnh ở 0°C ê cho biết hệ số nở dài của sắt = 1,14.10^-5 K^-1 và của kẽm bằng hình 3,14.10^-5 K^-1

1

Được xác nhận