Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân T

13 tháng 11 2022 12:45

câu hỏi

Cho mạch điện có sơ đồ sau, trong đó R1=10 ôm , R2=20 ôm , Uab=12V a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và số chỉ của ampe b) Tính số chỉ của vôn kế và hiệu điện thế giữa hai đầu R1

Cho mạch điện có sơ đồ sau, trong đó R1=10 ôm , R2=20 ôm , Uab=12V 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và số chỉ của ampe

b) Tính số chỉ của vôn kế và hiệu điện thế giữa hai đầu R1

alt

8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

15 tháng 11 2022 12:17

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Điện năng Bài giải chi tiết: Ta có: R = 30 ôm I = U/R = 0,4A=I1 =I2 => U1=4V => U2=8V Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Mạnh P

13 tháng 11 2022 13:11

<p>Jjhhhhjjj</p>

Jjhhhhjjj

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Muốn có 100ml nước ở nhiệt độ 30°C thì phải đổ bao nhiêu lít nước sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15°C ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/K

7

Được xác nhận