Square root
VBT
Calculator
magnet

Như N

16 tháng 1 2020 12:55

câu hỏi

Cho M=2a+b-3c và N=(-a-b+c)-(a-2c) . Chứng tỏ M và N là hai số đối nhau


1

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 07:45

Chào Như! 😊 Muốn chứng tỏ hai số đối nhau ta chỉ cần xét tổng của chúng. Nếu tổng trên bằng 0 thì hai số đó là hai số đối nhau. 😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)