Square root
VBT
Calculator
magnet

Bé C

29 tháng 1 2020 06:51

câu hỏi

cho M=2√x/√x+3 tính M khi x=2/2+√3


0

1


Nguyễn T

29 tháng 1 2020 15:17

bạn rút gọn x bằng cách nhân liên hợp mẫu ý bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

✓34 là gì

8

Lihat jawaban (1)

cho biết tg 75 độ bằng 2 + căn 3 tìm sin 15 độ ta được

1

Được xác nhận