Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm L

25 tháng 11 2019 13:17

câu hỏi

Cho M(2;0), N(2;2),P(-1;3) là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Toạ độ B là


3

1


Ý. Trần

26 tháng 11 2019 12:35

- Viết pttq đường thẳng BC qua điểm M nhận vecto PN làm vtcp: x+3y-2=0. - Viết pttq đường thẳng AB qua điểm P nhận vecto MN làm vtcp: x+1=0. - Toạ độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình tạo bởi 2 pt của đường thẳng giải ra được B(-1;1).

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cách tìm tổng của 1 bình phương

10

Được xác nhận