Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm M

16 tháng 10 2022 10:58

câu hỏi

Cho lục giác đều ABCDEG a)Hãy đém các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh của lục giác . Hãy cho biết có bao nhiêu bao nhiêu đường chéo được đếm 2 lần . b) Hãy cho biết lục giác trên có bao nhiêu đường chéo


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 11:09

Được xác nhận

Xin chào em Phạm M Đây là một bài tập thuộc Chương đa giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận