Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị K

01 tháng 1 2023 11:37

câu hỏi

cho khối chóp SABCD có đáy ABCD là hcn, AB=2a, AD=a căn 3 SA vuông góc với đáy ABCD, mặt phẳng SBC tạo với đáy một góc 60 độ. tính thể tích khối chóp SABCD


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 11:21

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần thể tích hình chóp Bài giải chi tiết: Ta có: Góc giữa SBC với ABCD là góc SBA = 60 độ => SA = 2√3 => Vchóp = 1/3.2√3.2.1= 4√3/3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6