Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy N

14 tháng 10 2020 13:25

câu hỏi

cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy,SA=4,AB=6,BC=10va CA=8.tinh thể tích khối lăng trụ


6

2


Vy N

14 tháng 10 2020 13:26

giúp mk vs ạ

Tráng T

21 tháng 10 2020 05:53

10^2 = 6^2 + 8^2 =>∆ vuông tại A =>V = (6x8)/2 x 4 x 1/3 = 32 🙂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận