Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

06 tháng 10 2020 16:12

câu hỏi

cho khối chóp (H) có thể tích là 2a^3, đáy là hình vuông a√2 . độ dài chiều cao khối chóp (H) bằng?


7

1


Lee C

15 tháng 10 2020 13:14

h= 6a^2/căn 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là

13

Lihat jawaban (1)

Cho số phức z thỏa mãn |z|=căn 5. Tính mô đun cua số phức w=(3+4i)z

8

Được xác nhận