Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran N

22 tháng 12 2019 14:42

câu hỏi

cho khối chóp có chiều cao bằng 6a, đáy là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2a. thể tích khối chóp đã cho bằng


0

1


Võ L

23 tháng 12 2019 04:57

hình vuông cân cạnh huyền =2a =>cạnh góc vuông = a√(2) diện tích đay S=1/2*[√(2)]^2=a^2 thể tích khối chóp V=1/3*h*S=2a^3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

điều kiện để 3 điem trong không gian thẳng hàng

0

Lihat jawaban (1)

tìm k để phương trình -x^3+3x^2+k^3-3k^2=0 có 3 nghiệm phân biệt

3

Được xác nhận