Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy T

01 tháng 10 2022 12:54

câu hỏi

Cho kẽm tác dụng với dung dung dịch Hcl vừa đủ sinh ra 3,36 lít khí hidro ở đktc dẫn khí hidro trên qua hỗn hợp 12,1g Cuo và Zno đun nóng a)viết pthh b)tính phần trăm của cái hỗn hợp Cuo và Zno trong cái hỗn hợp trên

Cho kẽm tác dụng với dung dung dịch Hcl vừa đủ sinh ra 3,36 lít khí hidro ở đktc dẫn khí hidro trên qua hỗn hợp 12,1g Cuo và Zno đun nóng

a)viết pthh

b)tính phần trăm của cái hỗn hợp Cuo và Zno trong cái hỗn hợp trên


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 15:33

Được xác nhận

Chào em Thùy T, Đây là câu hỏi thuộc Hóa 9 Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: A.2HCl + Zn → H2 + ZnCl2 0,15 H2 + ZnO → H2O + Zn x x CuO + H2 → Cu+ H2O y y B. x+y=0,15 81x+80y=12,1 =>x=0,1, y=0,05 %ZnO=0,1.81.100/12,1=66,94% %CuO=100%-66,94%=33,06% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoàn thành pthh sau theo chuổi phản ứng : S->SO2->K2SO3->KCL->H2SO4->MGSO4

1

Được xác nhận