Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy V

14 tháng 9 2021 09:13

câu hỏi

cho điện trở R1=R2=30 mắc nối tiếp vào hiệu điện thế không đổi U=15V. a)vẽ sơ đồ mạch điện. b) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.c) tính cường độ dòng điện qua R1,R2 d) tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở


7

1


Dạ V

18 tháng 9 2021 16:37

a) b tự vẽ nha b) Vì R1 nối tiếp R2 nên Rtđ = R1 + R2 = 30 + 30 = 60 ohm c) Cđdđ qua điện trở: I1 = I2 = I = U/Rtđ = 15/60 = 0,25 A d) Hđt giữa 2 đầu điện trở U1 = I1.R1 = 0,25.30 = 7,5 V U2 = U-U1 = 15-7,5 = 7,5 V

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Qua thực nghiệm, hãy cho biết có thể thay đổi chiều quay của rôto trong động cơ điện một chiều bằng cách nào.

0

Lihat jawaban (1)