Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

13 tháng 12 2022 13:15

câu hỏi

cho điểm M ( 1-2t;1+t). Tìm toạ độ điểm M sao cho x2M+y2M nhỏ nhất A. M(3/5;-6/5) B. M(-3/5;-6/5) C. M(3/5;6/5) D. M(-3/5;6/5)


9

1


Thu L

14 tháng 12 2022 14:05

<p>C bạn nhé</p><p>&nbsp;</p>

C bạn nhé

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A=(−∞;2] và B=(0;+∞). Tìm A∖B.

4

Được xác nhận