Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi A

25 tháng 12 2020 09:43

câu hỏi

Cho hs :y=-3x+3 và y=2x-7 A,vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị hs trên B,bằng phép tính hãy tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng trên(giải hộ mk ạk❣️)


11

2


G. EL

28 tháng 12 2020 02:08

Trước tiên, có hai điều cần nhớ với một hàm số bậc nhất. - Đồ thị là một đường thẳng - Mà để vẽ được một đường thẳng thì ta cần có 2 điểm a. Mỗi hàm số, ta lấy hai điểm. Có thể cho x=0 => y=...; y=0 =>x=... b. để tìm tọa độ giao điểm, ta sẽ giải phương trình hoành độ giao điểm: -3x+3=2x-7, tìm được x, thay vào 1 trong hai công thức hàm số, tìm được giá trị y.

Nguyễn T

10 tháng 1 2021 07:46

A) hàm số : y = -3x + 3 cho x = 0 thì y = 3 cho y = 0 thì x = 1 hàm số : y = 2x - 7 cho x = 0 thì y = -7 cho y = 0 thì x = 7/2 B) gọi điểm C là giao điểm của 2 đường thẳng trên hoành độ điểm C là nghiệm của pt -3x + 3 = 2x -7 <=> -3x - 2x = -7 - 3 <=> -5x = -10 <=> x = 2 thay x = 2 vào hàm số y = 2x -7 ta được : y = 2*2 -7 <=> y = -3 Vậy điểm C ( 2 ; -3 )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho phương trình bậc hai x^2 +5x +3m=0 a, giải phương trình với m=2 b, tìm m để phương trình đã cho có nghiệm

8

Lihat jawaban (1)