Square root
VBT
Calculator
magnet

Phuong D

12 tháng 4 2020 03:11

câu hỏi

cho hinh thang có diện tích 25cm.đáy bé 4cm,đấy lớn 6cm tính chiều cao của hình thang dó giải


0

1


Hồ P

12 tháng 4 2020 14:03

Chiều cao hình thang là: 25 : (6+4)/2 = 5 (cm) Đáp số : 5 cm

Phuong D

16 tháng 4 2020 02:29

cảm ơn bạn nhé

— Hiển thị thêm 1 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20,05+132=

13

Lihat jawaban (2)