Square root
VBT
Calculator
magnet

Luyen P

09 tháng 11 2019 05:16

câu hỏi

cho hình tứ giác MNPQ có góc đỉnh N và góc đỉnh P là các góc vuông.


0

5


Luyen P

09 tháng 11 2019 05:17

ko

Khanh P

10 tháng 11 2019 12:56

ko

Nguyễn N

11 tháng 11 2019 13:52

ko

Loan B

15 tháng 11 2019 14:03

sai

Nguye...n

16 tháng 11 2019 03:21

sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

học có được miễn phí không

0

Lihat jawaban (1)