Square root
VBT
Calculator
magnet

THÁI B

15 tháng 12 2020 09:44

câu hỏi

cho hình bình hành ABCD.E&F lần lược là trung điểm của AB,CD. Gọi M,N lần lược là giao điểm của AF,CE với BD a)chứng minh AECF là hình bình hành b)chứng minh DM=MN=NB c)chứng minh MENF là bình bình hành d)AN cắt BD ở I. CM cắt AD ở J. chứng minh IJ.MN.EF đồng quy


6

1


H. Phan

16 tháng 12 2020 05:03

a) C/m được AE = EB = DF = CF. Tứ giác AECF có AE // FC và AE = FC nên là hình bình hành. b) tam giác ANC có MF // NC, F là trung điểm DC nên M là trung điểm DN => DM= MN Tam giác AMB có EN // AM, E là trung điểm AB nên N là trung điểm BM => MN=NB Từ đó có đpcm. c) MF là đtb tam giác DNC nên MF = 1/2 NC tương tự: EN = 1/2AM Lại c/m NC= AM => EN = MF suy được hình bình hành. d) Chứng minh được AICJ là hình bình hành nên IJ, AC cắt nhau tại trung điểm O. Mà AECF cũng là hbh, có O là trung điểm AC suy ra O là trung điểm EF MENF là hbh có O là trung điểm EF nên O là trung điểm MN Từ đó suy ra IJ, MN, EF đồng quy tại O.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)