Square root
VBT
Calculator
magnet

Năm Đ

01 tháng 2 2020 00:46

câu hỏi

cho HCN ABCD có chiều rộng 20,4cm , chiều dài 27 cm. Tính diện tích tam giác ECD


0

1


Nguyễn T

05 tháng 2 2020 15:55

Chào bạn! Mình chưa hiểu câu hỏi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)