Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo T

06 tháng 5 2022 03:07

câu hỏi

cho hai thanh một bằng sắt và một bằng kẽm ở 0°C Ê có chiều dài bằng nhau ở 100 độ c thì chiều dài chênh lệch 1 mm Tìm chiều dài hai cạnh ảnh ở 0°C ê cho biết hệ số nở dài của sắt = 1,14.10^-5 K^-1 và của kẽm bằng hình 3,14.10^-5 K^-1


1

1

Được xác nhận

H. Hoàng

14 tháng 10 2022 10:11

Được xác nhận

Xin chào em Thảo T, Đây là một bài tập thuộc Chương Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể, bài Sự nở vì nhiệt của vật rắn Bài giải chi tiết:Ảnh đính kèm Kết luận: đáp án chính xác là... Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập về nhà-môn Vật lí Câu 1: Một người đo chiều dài một cuốn sách | = 22 ± 1cm. Người thứ hai đo quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B s = 440 ± 1 km. Người nào đo chính xác hơn?

3

Được xác nhận

Một vậy khối lượng 2kg thả rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất . lấy g= 10m/s². Tính động năng và động lượng của vật sau khi thả rơi 2 dây, vật rơi xuống đất xuyên vào đất 5cm tính lực cản trung bình của đất

1

Lihat jawaban (1)