Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

26 tháng 4 2022 12:43

câu hỏi

cho hai đường thẳng (d):y=ax+b,(d'):y=2x+1 và điểm A(-2-1) đi qua A và song song với (d')


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

11 tháng 9 2022 17:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;&nbsp;Thùy&nbsp;T&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em  Thùy T   

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

1

Được xác nhận

Bạn Nam mua một đôi giày thể thao hết 200 nghìn đồng .Số tiền này bằng 5/8 số tiền Nam tiết kiệm được. Hỏi với số tiền còn lại Nam vó thể mua thêm được một chiếc áo phông giá 130 nghìn nữa hay không?

22

Lihat jawaban (3)