Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh X

06 tháng 10 2022 14:48

câu hỏi

Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đương thẳng d. Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đương thẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đường thẳng d (E khác D). Chứng minh rằng AD+DB < AE+EB


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 15:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Thanh&nbsp;X&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Thanh X     

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

 

 

 

alt

Thanh X

06 tháng 10 2022 23:11

dạ em cảm ơn

Mfkdjwadskdasj M

06 tháng 10 2022 14:55

<p>hdvjkdshvjdhvjdgjdf</p>

hdvjkdshvjdhvjdgjdf

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận